Valná hromada, Rada ČNS


2022

Dokumenty Rady ČNS 2022

Hlasování Rady ČNS per rollam - DTJ Santoška, B. Cimický

Hlasování Rady ČNS per rollam - závěrka 2021, rozpočet 2022, soutěžní a disciplinární řád 2022

Příloha - Plnění rozpočtu 2021 komentář

Příloha - Příloha k účetní závěrce 2021

Příloha - Plnění rozpočtu 2021

Příloha - Přiznání k dani z příjmů za rok 2021

Příloha - Výroční zpráva 2021

Příloha - Výkaz zisku a ztráty 2021

Příloha - Rozvaha bilance 2021

Příloha - Rozpočet 2022

2021

Dokumenty Rady ČNS 2021

Hlasování Rady ČNS per rollam - závěrka 2020, rozpočet 2021, soutěžní řád 2021

Příloha - Plnění rozpočtu 2020 komentář

Příloha - Účetní závěrka 2020

Příloha - Plnění rozpočtu 2020

Příloha - Přiznání k dani z příjmů

Příloha - Výroční zpráva 2020

Příloha - Výkaz zisku a ztráty 2020

Příloha - Rozvaha bilance 2020

Příloha - Rozpočet 2021

Dokumenty Valné hromady ČNS 2021

Valná hromada ČNS se uskuteční dne 20.6.2021 od 10 hodin ve Sportovním areálu ČUS Nymburk.

Zápis z jednání VH ČNS

Pozvánka na odložené jednání VH ČNS

Dokumenty na jednání VH ČNS

Přehled delegátů VH ČNS


2020

Dokumenty jednání RADY ČNS 2020

Jednání RADY ČNS 2020 se uskuteční v neděli 1.března 2020 v klubovém zařízení FK MOTORLET Praha, Butovická 35, Praha 5 od 10:00 hodin.

RADA ČNS 2020   -  Pozvánka

-  Jednací řád

-  Seznam zvolených členů Rady

-  Zprávy o činnosti odborných komisí za rok 2019

-  Plány činnosti odborných komisí na rok 2020

-  Komentář plnění rozpočtu ČNS 2019

-  Výroční zpráva 2019

-  Příloha k úč.uzávěrce 2019

-  Rozvaha 2019

-  Výkaz zisku a ztráty 2019

-  Směrnice hospodaření ČNS  2020

-           Příloha č.1 Směrnice hospodaření 2020

-  Návrh rozpočtu ČNS 2020

Zápis z jednání Rady ČNS ze dne 1.3.2020

2019

Dokumenty mimořádné Valné hromady ČNS 2019

Valná hromada 2019 -  Zápis z jednání VH ČNS 3.3.2019 ověřený

                                  -  Program VH ČNS 2019

                                  - Jednací řád VH ČNS 2019

VH2019_Prav_KR01

VH2019_Prav_KR01_vyjádření_KTR

VH2019_Prav_KR01_2.kolo KR

VH2019_Prav_KR01 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_Prav_KR02

VH2019_Prav_KR02_vyjádření_KTR

VH2019_Prav_KR02_2.kolo KR

VH2019_Prav_KR02 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_Prav_KR03

VH2019_Prav_KR04

VH2019_Prav_KR04_vyjádření_KTR

VH2019_Prav_KR04_2.kolo KR

VH2019_Prav_KR05

VH2019_Prav_KR05_vyjádření_KTR

VH2019_Prav_KR05_2.kolo KR

VH2019_Prav_KR05 - 2.kolo vyjádření KTR

- VH2019_Prav_TMK01 - předkladatel stáhnul návrh

- VH2019_Prav_TMK01_vyjádření_KTR - předkladatel stáhnul návrh

VH2019_SŘ_KM01

VH2019_SŘ_KM01_vyjádření_KTR

VH2019_SŘ_KM02

VH2019_SŘ_KM02_vyjádření_KTR

VH2019_SŘ_KR06

VH2019_SŘ_KR06_vyjádření_KTR

VH2019_SŘ_KR06_2.kolo KR

VH2019_SŘ_KR06 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_SŘ_MKMO01 - 2.kolo

VH2019_SŘ_MKMO01_vyjádření KTR DR

VH2019_SŘ_MKMO01 - 2.kolo vyjádření KTR,DR

VH2019_Stanovy_KTR01

VH2019_Stanovy_KTR02

VH2019_Stanovy_OPL01 final

VH2019_Stanovy_OPL01_vyjádření_KTR

VH2019_Stanovy_OPL02 final

VH2019_Stanovy_OPL02_vyjádření_KTR

VH2019_Stanovy_OPL02 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_Stanovy_OPL03 final

VH2019_Stanovy_OPL03_vyjádření_KTR

VH2019_Stanovy_OPL03 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_Stanovy_OPL04 final

VH2019_Stanovy_OPL04_vyjádření_KTR

VH2019_Stanovy_OPL04 - 2.kolo vyjádření KTR

Ekonomika VH 2019 :  

-  VH2019_Komentář k plnění rozpočtu 2018 

-  VH2019_Výroční zpráva 2018

-  VH2019_Příloha k účetní závěrce 2018

-  VH2019_Rozvaha 2018

-  VH2019_Výkaz tisku a ztráty 2018

-  VH2019_Směrnice hospodaření 1-2019

-                  Příloha č.1 Směrnice hospodaření 2019

-  VH2019_Návrh rozpočtu 2019

Základní dokumenty  :

Zprávy o činnosti odb.komisí za rok 2018

Plány činnosti a návrhy rozpočtu odb.komisí na rok 2019

Zpráva Dozorčí rady za rok 2018

KONFERENCE 2018  - Zápis z jednání Konference 2018

Pozvánka a program

                                   - Jednací řád

                                   - Počet pozvaných delegátů

                                   - Mandát pro KNS

                                   - Mandát pro oddíly

                                   - Zprávy o činnosti odb.komisí za rok 2017

                                   - Plány činnosti a návrhy rozpočtů odb.komisí na rok 2018

                                   - Návrhy změn dokumentů ČNS  -  Disciplinární řád DK01  

Disciplinární řád DK01 - vyjádření KTR

-  Disciplinární řád DK02

Disciplinární řád DK02 - vyjádření KTR

-  Disciplinární řád KR01

Disciplinární řád KR01 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád OPL01

Soutěžní řád OPL01 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád OPL02

Soutěžní řád OPL02 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád STK01

Soutěžní řád STK01 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád PROS01

Soutěžní řád PROS01 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád KM01

Soutěžní řád KM01 - vyjádření STK

Rozpočet ČNS 2018 a hospodářské výsledky 2017

-  Komentář plnění rozpočtu ČNS 2017

-  Rozpočet a plnění rozpočtu MS JaŽ 2017

-  Ekonomická bilance činnosti KNS 2017

Předvaha ČNS 2018

Rozvaha ČNS 2017

Výkaz zisku a ztrát ČNS 2017

Příloha účetní uzávěrky ČNS 2017

Výroční zpráva ČNS 2017

- Směrnice 01-2018 -  Hospodaření ČNS 2018

-  Příloha č.1 Směrnice hospodaření ČNS 012018   

2017

Dokumenty Konference 2017
Základní dokumenty

Zápis z jednání Konference ČNS 12.3.2017 Nymburk

KONFERENCE 2017 - Pozvánka a program

                                   - Jednací řád

                                   - Pozvaní delegáti

                                   - Mandát delegáta za KNS

                                   - Mandát delegáta za oddíly

                                   - Zprávy o činnosti odb.komisí 2016

                                   - Plány činností s návrhy rozpočtů odb.komisí 2017

                                   - Návrhy změn dokumentů ČNS - Disciplinární řád VV01

                                                                                       - Soutěžní řád VV01

                                                                                       - Soutěžní řád VV02

                                    -  Rozpočet ČNS 2017 a hospodářské výsledky 2016

                                    -  Rozvaha ČNS 2016

                                    -  Výkaz zisku a ztrát ČNS 2016

                                    -  Příloha účetní uzávěrky ČNS 2016

                                    -  Směrnice hospodaření ČNS 2017

                                       -  Příloha č.1 Směrnice hospodaření ČNS 01-2017

2016

Dokumenty Valné hromady 2016

VH ČNS 2016 - Program (úprava VV)

VH ČNS 2016 - Jednací řád

VH ČNS 2016 - Delegačenka pro KNS

VH ČNS 2016 - Delegačenka pro kluby

VH ČNS 2016 - počty delegátů

VH ČNS 2016 - Disciplinární řád DK01  

                       - Disciplinární řád - důvodová zpráva DK 

VH ČNS 2016 - Pravidla_VV01

       VH ČNS 2016 - Pravidla_VV01 vyjádření KTR 

VH ČNS 2016 - Pravidla_VV02

       VH ČNS 2016 - Pravidla_VV02 vyjádření KTR

VH ČNS 2016 - Stanovy LG01

       VH ČNS 2016 - Stanovy LG01 vyjádření KTR

VH ČNS 2016 - Volby, kandidáti_VV01

Dokumenty Konference 2016

  • Základní dokumenty

Konference ČNS 2016 - Zápis z jednání

Konference ČNS 2016 - Jednací řád

Konference ČNS 2016 - Počet pozvaných delegátů

Konference ČNS 2016 - Pozvánka

Konference ČNS 2016 - Mandát delegátů KNS

Konference ČNS 2016 - Mandát delegátů oddíly 


  • Změny Soutěžního a Disciplinárního řádu

Konference ČNS 2016 - Změna SŘ Modřice

Konference ČNS 2016 - SŘ Modřice vyjádření KTR  

Konference ČNS 2016 - Změna DŘ DK1  

Konference ČNS 2016 - DŘ_DK1 vyjádření KTR  

Konference ČNS 2016 - Změna SŘ_VV01

Konference ČNS 2016 - Změna SŘ_KTR1

Konference ČNS 2016 - Změna SŘ_KTR2

  • Rozpočet a hospodaření

Konference ČNS 2016 - Plnění rozpočtu 2015 a návrh rozpočtu 2016

Konference ČNS 2016 - Komentář plnění rozpočtu 2015

Konference ČNS 2016 - Bilance KNS 2015

Konference ČNS 2016 - Rozvaha 2015 státní výkaz

Konference ČNS 2015 - Výkaz zisku a ztráty 2016 státní výkaz

Konference ČNS 2016 - Předvaha 2015

Konference ČNS 2016 - Rozpočty odborných komisí 2016

Konference ČNS 2016 - Směrnice hospodaření 1/2016

Konference ČNS 2016 - Příloha č.1 Směrnice hospodaření 1/2016