Valná hromada, Rada ČNS


2023

Rozpočet ČNS 2023

Hlasování Rady ČNS per rollam - účetní závěrka 2022 a rozpočet 2023

Zápis ze zasedání Rady ČNS

Pozvánka na zasedání Rady ČNS

Dokumenty pro jednání Rady ČNS

Výroční zpráva 2022

Závěrečná zpráva Kontrolní komise 2022

Komentář plnění rozpočtu 2022

Výkaz zisku a ztrát 2022

Rozvaha 2022

Příloha účetní závěrky 2022

Plnění rozpočtu 2022

Soutěžní řád návrh na změny

Disciplinární řád návrh na změny

2022

Dokumenty Rady ČNS 2022

Hlasování Rady ČNS per rollam - DTJ Santoška, B. Cimický

Hlasování Rady ČNS per rollam - závěrka 2021, rozpočet 2022, soutěžní a disciplinární řád 2022

Příloha - Plnění rozpočtu 2021 komentář

Příloha - Příloha k účetní závěrce 2021

Příloha - Plnění rozpočtu 2021

Příloha - Přiznání k dani z příjmů za rok 2021

Příloha - Výroční zpráva 2021

Příloha - Výkaz zisku a ztráty 2021

Příloha - Rozvaha bilance 2021

Příloha - Rozpočet 2022

2021

Dokumenty Rady ČNS 2021

Hlasování Rady ČNS per rollam - závěrka 2020, rozpočet 2021, soutěžní řád 2021

Příloha - Plnění rozpočtu 2020 komentář

Příloha - Účetní závěrka 2020

Příloha - Plnění rozpočtu 2020

Příloha - Přiznání k dani z příjmů

Příloha - Výroční zpráva 2020

Příloha - Výkaz zisku a ztráty 2020

Příloha - Rozvaha bilance 2020

Příloha - Rozpočet 2021

Dokumenty Valné hromady ČNS 2021

Valná hromada ČNS se uskuteční dne 20.6.2021 od 10 hodin ve Sportovním areálu ČUS Nymburk.

Zápis z jednání VH ČNS

Pozvánka na odložené jednání VH ČNS

Dokumenty na jednání VH ČNS

Přehled delegátů VH ČNS


2020

Dokumenty jednání RADY ČNS 2020

Jednání RADY ČNS 2020 se uskuteční v neděli 1.března 2020 v klubovém zařízení FK MOTORLET Praha, Butovická 35, Praha 5 od 10:00 hodin.

RADA ČNS 2020   -  Pozvánka

-  Jednací řád

-  Seznam zvolených členů Rady

-  Zprávy o činnosti odborných komisí za rok 2019

-  Plány činnosti odborných komisí na rok 2020

-  Komentář plnění rozpočtu ČNS 2019

-  Výroční zpráva 2019

-  Příloha k úč.uzávěrce 2019

-  Rozvaha 2019

-  Výkaz zisku a ztráty 2019

-  Směrnice hospodaření ČNS  2020

-           Příloha č.1 Směrnice hospodaření 2020

-  Návrh rozpočtu ČNS 2020

Zápis z jednání Rady ČNS ze dne 1.3.2020

2019

Dokumenty mimořádné Valné hromady ČNS 2019

Valná hromada 2019 -  Zápis z jednání VH ČNS 3.3.2019 ověřený

                                  -  Program VH ČNS 2019

                                  - Jednací řád VH ČNS 2019

VH2019_Prav_KR01

VH2019_Prav_KR01_vyjádření_KTR

VH2019_Prav_KR01_2.kolo KR

VH2019_Prav_KR01 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_Prav_KR02

VH2019_Prav_KR02_vyjádření_KTR

VH2019_Prav_KR02_2.kolo KR

VH2019_Prav_KR02 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_Prav_KR03

VH2019_Prav_KR04

VH2019_Prav_KR04_vyjádření_KTR

VH2019_Prav_KR04_2.kolo KR

VH2019_Prav_KR05

VH2019_Prav_KR05_vyjádření_KTR

VH2019_Prav_KR05_2.kolo KR

VH2019_Prav_KR05 - 2.kolo vyjádření KTR

- VH2019_Prav_TMK01 - předkladatel stáhnul návrh

- VH2019_Prav_TMK01_vyjádření_KTR - předkladatel stáhnul návrh

VH2019_SŘ_KM01

VH2019_SŘ_KM01_vyjádření_KTR

VH2019_SŘ_KM02

VH2019_SŘ_KM02_vyjádření_KTR

VH2019_SŘ_KR06

VH2019_SŘ_KR06_vyjádření_KTR

VH2019_SŘ_KR06_2.kolo KR

VH2019_SŘ_KR06 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_SŘ_MKMO01 - 2.kolo

VH2019_SŘ_MKMO01_vyjádření KTR DR

VH2019_SŘ_MKMO01 - 2.kolo vyjádření KTR,DR

VH2019_Stanovy_KTR01

VH2019_Stanovy_KTR02

VH2019_Stanovy_OPL01 final

VH2019_Stanovy_OPL01_vyjádření_KTR

VH2019_Stanovy_OPL02 final

VH2019_Stanovy_OPL02_vyjádření_KTR

VH2019_Stanovy_OPL02 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_Stanovy_OPL03 final

VH2019_Stanovy_OPL03_vyjádření_KTR

VH2019_Stanovy_OPL03 - 2.kolo vyjádření KTR

VH2019_Stanovy_OPL04 final

VH2019_Stanovy_OPL04_vyjádření_KTR

VH2019_Stanovy_OPL04 - 2.kolo vyjádření KTR

Ekonomika VH 2019 :  

-  VH2019_Komentář k plnění rozpočtu 2018 

-  VH2019_Výroční zpráva 2018

-  VH2019_Příloha k účetní závěrce 2018

-  VH2019_Rozvaha 2018

-  VH2019_Výkaz tisku a ztráty 2018

-  VH2019_Směrnice hospodaření 1-2019

-                  Příloha č.1 Směrnice hospodaření 2019

-  VH2019_Návrh rozpočtu 2019

Základní dokumenty  :

Zprávy o činnosti odb.komisí za rok 2018

Plány činnosti a návrhy rozpočtu odb.komisí na rok 2019

Zpráva Dozorčí rady za rok 2018

KONFERENCE 2018  - Zápis z jednání Konference 2018

Pozvánka a program

                                   - Jednací řád

                                   - Počet pozvaných delegátů

                                   - Mandát pro KNS

                                   - Mandát pro oddíly

                                   - Zprávy o činnosti odb.komisí za rok 2017

                                   - Plány činnosti a návrhy rozpočtů odb.komisí na rok 2018

                                   - Návrhy změn dokumentů ČNS  -  Disciplinární řád DK01  

Disciplinární řád DK01 - vyjádření KTR

-  Disciplinární řád DK02

Disciplinární řád DK02 - vyjádření KTR

-  Disciplinární řád KR01

Disciplinární řád KR01 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád OPL01

Soutěžní řád OPL01 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád OPL02

Soutěžní řád OPL02 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád STK01

Soutěžní řád STK01 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád PROS01

Soutěžní řád PROS01 - vyjádření KTR

-  Soutěžní řád KM01

Soutěžní řád KM01 - vyjádření STK

Rozpočet ČNS 2018 a hospodářské výsledky 2017

-  Komentář plnění rozpočtu ČNS 2017

-  Rozpočet a plnění rozpočtu MS JaŽ 2017

-  Ekonomická bilance činnosti KNS 2017

Předvaha ČNS 2018

Rozvaha ČNS 2017

Výkaz zisku a ztrát ČNS 2017

Příloha účetní uzávěrky ČNS 2017

Výroční zpráva ČNS 2017

- Směrnice 01-2018 -  Hospodaření ČNS 2018

-  Příloha č.1 Směrnice hospodaření ČNS 012018   

2017

Dokumenty Konference 2017
Základní dokumenty

Zápis z jednání Konference ČNS 12.3.2017 Nymburk

KONFERENCE 2017 - Pozvánka a program

                                   - Jednací řád

                                   - Pozvaní delegáti

                                   - Mandát delegáta za KNS

                                   - Mandát delegáta za oddíly

                                   - Zprávy o činnosti odb.komisí 2016

                                   - Plány činností s návrhy rozpočtů odb.komisí 2017

                                   - Návrhy změn dokumentů ČNS - Disciplinární řád VV01

                                                                                       - Soutěžní řád VV01

                                                                                       - Soutěžní řád VV02

                                    -  Rozpočet ČNS 2017 a hospodářské výsledky 2016

                                    -  Rozvaha ČNS 2016

                                    -  Výkaz zisku a ztrát ČNS 2016

                                    -  Příloha účetní uzávěrky ČNS 2016

                                    -  Směrnice hospodaření ČNS 2017

                                       -  Příloha č.1 Směrnice hospodaření ČNS 01-2017

2016

Dokumenty Valné hromady 2016

VH ČNS 2016 - Program (úprava VV)

VH ČNS 2016 - Jednací řád

VH ČNS 2016 - Delegačenka pro KNS

VH ČNS 2016 - Delegačenka pro kluby

VH ČNS 2016 - počty delegátů

VH ČNS 2016 - Disciplinární řád DK01  

                       - Disciplinární řád - důvodová zpráva DK 

VH ČNS 2016 - Pravidla_VV01

       VH ČNS 2016 - Pravidla_VV01 vyjádření KTR 

VH ČNS 2016 - Pravidla_VV02

       VH ČNS 2016 - Pravidla_VV02 vyjádření KTR

VH ČNS 2016 - Stanovy LG01

       VH ČNS 2016 - Stanovy LG01 vyjádření KTR

VH ČNS 2016 - Volby, kandidáti_VV01

Dokumenty Konference 2016

  • Základní dokumenty

Konference ČNS 2016 - Zápis z jednání

Konference ČNS 2016 - Jednací řád

Konference ČNS 2016 - Počet pozvaných delegátů

Konference ČNS 2016 - Pozvánka

Konference ČNS 2016 - Mandát delegátů KNS

Konference ČNS 2016 - Mandát delegátů oddíly 


  • Změny Soutěžního a Disciplinárního řádu

Konference ČNS 2016 - Změna SŘ Modřice

Konference ČNS 2016 - SŘ Modřice vyjádření KTR  

Konference ČNS 2016 - Změna DŘ DK1  

Konference ČNS 2016 - DŘ_DK1 vyjádření KTR  

Konference ČNS 2016 - Změna SŘ_VV01

Konference ČNS 2016 - Změna SŘ_KTR1

Konference ČNS 2016 - Změna SŘ_KTR2

  • Rozpočet a hospodaření

Konference ČNS 2016 - Plnění rozpočtu 2015 a návrh rozpočtu 2016

Konference ČNS 2016 - Komentář plnění rozpočtu 2015

Konference ČNS 2016 - Bilance KNS 2015

Konference ČNS 2016 - Rozvaha 2015 státní výkaz

Konference ČNS 2015 - Výkaz zisku a ztráty 2016 státní výkaz

Konference ČNS 2016 - Předvaha 2015

Konference ČNS 2016 - Rozpočty odborných komisí 2016

Konference ČNS 2016 - Směrnice hospodaření 1/2016

Konference ČNS 2016 - Příloha č.1 Směrnice hospodaření 1/2016