Mezinárodní nohejbal

Český nohejbalový svaz je zakládajícím členem Mezinárodní nohejbalové unie UNIF, která řídí mezinárodní soutěže našeho sportu od roku 2010. Organizace v roce 2022 bude spolupracovat s více než 35 členskými státy z pěti kontinentů celého světa. Nejnovějším členem mezinárodní nohejbalové rodiny se stal Kypr.

Aktuální informace o dění na mezinárodním poli najdete na webu https://www.futnetworld.com/ a na facebookové stránce Futnet World.

Video upoutávka Mistrovství světa v Brně 2016

Základy a ukázky Futnetu na videu ZDE

Poslední hlavní mezinárodní akcí bylo Mistrovství světa 2018, které se konalo 16. až 18. listopadu 2018 v Rumunsku. 

Mistrovství světa v Praze je kvůli pandemii Covid-19 odloženo z roku 2020 na 4. - 6.11.2022.

The Czech Futnet association is a founding member of the
International Futnet Union UNIF, which has been managing the international competitions of our sport since 2010. In 2022, the organisation will cooperate with more than 35 member states from five continents around the world. The newest member of the international netball family is Cyprus.

World Championships in the Czech Republic in Brno 2016 

Basics of sport HERE

Up-to-date information on international events can be found
on the website https://www.futnetworld.com/ and on the Facebook page https://www.facebook.com/futnetworld

The last major international event was the 2018 World Championships, which took place on 16-18 November 2018 in Romania.

The World Championships in Prague are postponed from 2020 to 4-6 November 2022 due to the Covid-19 pandemic. More information HERE