1987 - 1992: První kroky na mezinárodním poli

Nohejbal objevil svět a svět objevil nohejbal. Hra vstoupila mezi dospělé, ale přechod je náročný. V její mysli se bouří dva základní myšlenkové proudy. Ponechat si svou desetiletími podloženou hrdost, nebo ustoupit, ale zradit v očích svých tvůrců. Je to doba velkých možností rozvoje, ale také doba výrazných názorových střetů. A protože většinou v těchto případech je jediným řešením kompromis, i zde ze svých požadavků musel slevit jak český nohejbal, tak i jeho mladší mezinárodní bratr.

1987

Vznik mezinárodní fotbaltenisové asociace IFTA. Její zástupci se jako pozorovatelé účastní Mistrovství ČSR trojic v Dobříši a jsou překvapeni vysokou sportovní a organizační úrovní akce. Změny v Pravidlech a Soutěžním řádu. Set končí desátým bodem, utkání se hrají na 9 zápasů. Založeno již oficiální Mistrovství ČSSR. 

1988

ČSSR zasílá přihlášku do IFTA. IFTA vysílá svého člena na exhibiční utkání v Praze. 

1989

Konec platnosti dosavadních registračních průkazů. Vystavení nových ve snaze vyřadit tzv. mrtvé duše. Do IFTA, která sdružuje Švýcarsko, NSR, Rumunsko, Itálii a Anglii byly za členy přijaty ČSSR a Řecko. Na mistrovství Švýcarska byla síť snížena ze 160 na 110 cm. V ČSR se stále hraje na klasický třídopadový nohejbal, naopak SSR přechází na mezinárodní dvoudopadový. Jedinou přejatou výjimkou z mezinárodních pravidel do českých soutěží je dopad míče pouze v hřišti. Mistrovství ČSSR, hrané v ČR se hraje dle českých, hrané v SR dle mezinárodních pravidel. Reprezentační výběr se účastní mezinárodního turnaje ve Švýcarsku.

1990

Dva oficiální mezinárodní turnaje v Praze a Košicích. Hráči se účastní i dalších turnajů ve Švýcarsku (Meiringen), SSSR (Leningrad) a Maďarsku. Český nohejbalový svaz a Slovenská fotbaltenisová asociace podepisují na zasedáních v Praze a Bratislavě smlouvu o vzniku Československé nohejbal – fotbaltenisové federace ČSFTNF jako právního nástupce Svazu nohejbalu ČSTV. Oba svazy v ní mají paritní zastoupení. Žádost o potvrzení členství v IFTA pod novým názvem ČSFR. Školení trenérů 2.třídy pod vedením učitelů TŠ. Základna údajně čítá cca 500 oddílů s 10 000 členy . 

1991

Na valném shromáždění IFTA v rakouském Veldenu je ČSFR potvrzena za člena. ČSFTNF připravila řadu návrhů na změnu Stanov, Pravidel a pořádání soutěží. Obrovský organizační a sportovní odstup od ostatních členských zemí způsobil nepřijetí těchto návrhů. ČSFTNF zrušila registrační průkazy, soutěže budou hrány na soupisku a občanský průkaz.Koná se první Mistrovství Evropy trojic ve švýcarském Meiringenu, dvojic v maďarském Szolnoku a jednotlivců v maďarském Kaposváru, hrané dle pravidel pořádající země na jeden dopad míče. ČSFR, reprezentované hráči z DPMK Košice zde získává bronz v jednotlivcích, stříbro ve dvojicích a zlato ve trojicích. Reorganizace ligových soutěží. Vznik společné Federální ligy ČSFR, která se hraje dle českých (utkání V ČR) i mezinárodních pravidel (utkání v SR). Řídícím orgánem je ČSFTNF. Druhou nejvyšší soutěží je Národní liga ČR. 

1992 

Kritika ČNS vůči dvojím pravidlům ve federální lize – mezinárodní akce se hrají stejně na jeden dopad míče. Nakonec problém vyřešen díky politickému rozdělení ČSFR na dva samostatné státy. ČSFTNF ukončuje k 31.12. svou činnost, majetek je dělen v poměru 2,5:1 ve prospěch ČR. Žádost nového státu o členství v IFTA. V trojutkání mužů Čechy – Morava – Slovensko vítězí Morava. Tři kvalifikační utkání na ME 1993, dvě s SRN, jedno s Maďarskem.