1922 - 1941: Prvopočátky nohejbalu


Vznik nové hry. Průkopníci nohejbalu uvádí hru v život. Tato doba je dobou úplných nohejbalových začátků, utvářením samotného hracího systému, pravidel a snahou o jejich sjednocení.

1922 

Vznik nohejbalu. Dorostenci sportovního klubu Slavia v Praze na Letné hrají hru „fotbal přes provaz“. Nejprve se hraje přes naskládané lavičky, později přes natažený provaz, nakonec přes síť. Hra slučuje prvky fotbalu (míč, kopy, hra hlavou), tenisu (výška sítě, jeden dopad míče) a volejbalu (síť, jeden dotek míče, tři doteky celkem). Přibližně ve stejné době se hraje obdobný sport v Českých Budějovicích, pod železničním mostem u malého jezu. I zde původní natažené staré záclony vystřídal nejprve provaz, poté síť.

1926 

Nohejbal v Praze zaniká. Poznámka: Výše uvedená fakta byla později některými osobami zpochybňována. Protože v archivech ČNS nebyly důkazní materiály z této doby nalezeny, považujte uvedená fakta zatím za neprokázané. Pátrání pokračuje.

1936

Vznik (nebo renesance?) nohejbalu v Praze na podolských Žlutých lázních. Parta štamgastů zde hraje fotbal. V některých dnech, kdy se nesejde v plném počtu, se věnují kopání míče z jedné strany hřiště na druhou, bez jakýchkoliv pravidel. Hra je omezena pouze pomezními čarami. Brzy nachází uplatnění prádelní šňůra, poté síť, lehčí míč a pravidla. Hrají se zejména dvojice a trojice, někdy i jednotlivci. Mezi „zakladatele“ patří jména Kožmín, Tauc, Sláma, Háša, Kubát, Kalina, Mašek, Engl, Houra, Pavel. Za autora názvu tohoto sportu je považován Kožmín, který jej odvodil od slova volejbal

1938

K průkopníkům nohejbalu se přidávají volejbalisté Borkovec, Anděl, Kulhánek st., Veselý, Kraus, Kofroň a další. 

1940

Na Žlutých lázních za velkého zájmu diváků mimo „zakladatelů“ hrají i fotbalisté Seifert, Čapek, Svoboda, Šimperský, Bradač, Luka, Habásko, Kareš, Pešek, Žďárský, Starý a hokejisté bratři Hanzlové. Založen turnaj dvojic osady Montana na Berounce u Mokropes. Jeho účastníci dostávají první pravidla nohejbalu a propozice turnaje.

1941

Do hry se zapojují i ti, kteří v nohejbalu vidí dobrou přípravu pro fotbalovou techniku. Nohejbal se tak stává součástí tréninků fotbalové Slavie i Sparty. Na Žlutých lázních za velkého zájmu diváků i tisku hraje i legendární Bican.