Nohejbalové Superfinále 2017

Program

Neděle 29. října 2017

8:30* Superfinále 1. ligy žen
12:00* Superfinále Extraligy mužů 


* jedná se zatím o předběžné časy

Místo konání

Kovanecká 2405/27
Arena Sparta 
Praha Libeň (mapy.cz)

Divácká kapacita: 1 150 diváků

Vstupenky

Prodej a distribuci vstupenek zajišťuje přímo Výkonný výbor ČNS zastoupený viceprezidentem ČNS Ing. Petrem Jahodou jakožto odpovědnou a kontaktní osobou (+420 603 808 048, p.jahoda@nohejbal.org).

POZOR! Předprodej vstupenek byl již ukončen! Posledních 189 vstupenek bude možné zakoupit od 8:00 v den konání akce na pokladně přímo na místě za základní cenu.

Ceny vstupenek:

1)      Základní vstupné zakoupené přímo na místě:

150 Kč
senioři starší 65 let  75 Kč

2)      Zvýhodněné před objednané vstupenky (prodej zvýhodněných vstupenek byl již ukončen):

100 Kč
senioři starší 65 let 50 Kč
děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P vstup zdarma.

Vstupenky budou prodávány do konkrétních sektorů bez rozlišení řady či sedadla. Rozmístění sektorů a jejich označení naleznete v připojeném plánku haly. 

Důležité pokyny:

Z organizačních důvodů budou obsazovány nejprve sektory B, D, E, F a teprve při jejich naplnění budou uvolněny i sektory A a C.

Sektor D je vyhrazen pro fanklub finalisty, který do utkání bude nastupovat jako „domácí“.

Sektor F pro fanklub finalisty, který do utkání bude nastupovat jako „hosté“.

Místa ve středových sektorech B a E si můžete zajistit včasným nákupem vstupenek v předprodeji.

Vstupenky nejsou vázány na konkrétní sedadla, pouze k danému sektoru. Platí pravidlo kdo dřív přijde, bude si moci vybrat lepší místa. Proto přijďte s dostatečných časovým předstihem. Tím se také vyhnete frontám u vstupu. Správný nohejbalový fanoušek si nenechá ujít už dopolední superfinálový souboj žen! 

Postup pro získání zvýhodněných před objednaných vstupenek:

Předprodej zvýhodněných vstupenek byl již ukončen! Posledních 189 vstupenek bude možné zakoupit od 8:00 v den konání akce na pokladně přímo na místě za základní cenu.

Řádně objednané a zaplacené zvýhodněné vstupenky budou k vyzvednutí na označeném místě u vstupu do haly (vstup do haly z ulice Kovanecká). Osoba, které bude vstupenky vyzvedávat nahlásí svůj variabilní symbol platby a následně jí budou vstupenky vydány. U výdeje vstupenek z předprodeje bude možné vydat pouze celou objednávku, ne jen její část. Například pokud si společně s kamarády z oddílu objednáte 10 vstupenek, u výdeje po nahlášení jména a unikátního kódu obdržíte všech 10 vstupenek najednou. Zvolte si proto v takovýchto případech zodpovědnou osobu, která zajistí distribuci vstupenek v rámci skupiny.

V případě nevyzvednutí zaplacených před objednaných vstupenek nevzniká nárok na vrácení zaplacení částky za vstupenky

Seznam klubů a jednotlivců s nárokem na volné vstupenky:

 • členové výkonného výboru (každý 2 ks)
 • členové dozorčí rady (každý 2 ks)
 • odborné komise: generální sekretář (2 ks), Komise mládeže (2 ks/osobu), Komise žen (2 ks/osobu), Komise rozhodčích (2 ks/osobu), Komise tuzemského rozvoje (2 ks/osobu), Komise propagace a marketingu (2 ks/osobu), Disciplinární komise (2 ks/osobu)
 • finalistky 1. ligy žen (každý oddíl 20 ks)
 • bronzové družstvo 1. ligy žen (10 ks)
 • finalisté Extraligy mužů (každý oddíl 30 ks)
 • ostatní extraligové oddíly: semifinalisté (10 ks), ostatní oddíly (4 ks)
 • KNS (každý KNS 2 ks)
 • mládežnické oddíly:  pro účastníky BDL nebo Poháru ČNS 10 vstupenek na oddíl
 • osoby či oddíly, které mají nárok na volné vstupenky musí svůj požadavek potvrdit nejpozději do 16. 10. 2017 na mail p.jahoda@nohejbal.org
 • k zahájení objednávek volných vstupenek budou osoby či oddíly s nárokem na ně vyzvány mailem Generálním sekretářem ČNS Vlastimilem Pabiánem
 • objednané volné vstupenky budou k vyzvednutí na pokladně v den konání Superfinále
 • volné vstupenky pro jednotlivce si vyzvedne každá osoba zvlášť
 • volné vstupenky pro oddíly (finalisté ženy i muži, bronzové mužstvo ženy i muži, extraligové oddíly a mládežnické oddíly) se budou vyzvedávat vždy hromadně najednou prostřednictvím pověřené osoby