Základní


Hierarchie dokumentů ČNS

Dokumenty ČNS, tj. dokumenty zásadního charakteru s dlouhodobou platností nebo pravidelnou aktualizací, mají stejně jako v jiných sportech určitou logickou strukturu. Ta je dána principem jejich vytváření a schvalování změn. U krátkodobých sportovně technických předpisů (zpravidla na jeden rok) pak i termínovou návazností akcí. Žádný z dokumentů nižší úrovně nesmí být v rozporu s dokumentem vyšší úrovně, pouze jej může doplňovat či upřesňovat. Mimo zde uvedené dokumenty mohou jednotlivé orgány ČNS vydávat další závazné dokumenty na odpovídající strukturální úrovni.

Úroveň 1:

 • Stanovy 

Jsou nejvyšším dokumentem ČNS. Vytváří je a jejich změnu provádí pouze Valná hromada, v závaznost vstupují až registrací Ministerstvem vnitra ČR.

Úroveň 2: 

 • Pravidla nohejbalu
 • Soutěžní řád
 • Disciplinární řád
 • jiné závazné dokumenty, schválené VH či Radou 

Vytváří je a jejich změnu provádí pouze Valná hromada, v některých případech i Rada.

Úroveň 3: 

 • Termínový kalendář
 • Směrnice pro hospodaření
 • Smlouva o reprezentaci
 • jiné závazné dokumenty, schválené VV

Vytváří je a jejich změnu provádí VV (případně i nadřazený orgán).

Úroveň 4: 

 • Termínový kalendář soutěží přímo neřízených VV
 • Rozpisy soutěží přímo řízených VV
 • Rozpisy soutěží přímo neřízených VV
 • Rozlosování soutěží přímo řízených VV 
 • Rozlosování soutěží přímo neřízených VV
 • jiné závazné dokumenty

Vytváří je a jejich změnu provádí VV, nižší organizační články ČNS (případně i nadřazený orgán).