Kontrolní komise


Složení Kontrolní komise

Jiří DoubravaPředseda KKdoubrava@seznam.cz605 861 829
Veronika MalátováČlenka KK

v.malatova@nohejbal.org

602 538 333
Pavel JeždíkČlen KKp.jezdik@nohejbal.org777 336 934

Dokumenty Kontrolní komise

Zápis z jednání KK 1.7.2022 Kooptace člena

Závěrečná zpráva KK za rok 2022Dokumenty Dozorčí rady

Výroční zpráva DR za rok 2020

Stanovisko DR - vyjádření VV

Příloha ke stanovisku DR - zápis VV z 26.8.2020

Stanovisko DR - dlouhohodobé soutěže 2020

Stanovisko DR - soutěže 2020

Zpráva DR za rok 2019

Zpráva DR za rok 2018

Zpráva DR za rok 2016

Požadavky a postupy DR

Plán činnosti DR 2017


Zápisy z jednání komise a ostatní dokumenty

Další přílohy zápisů a pozvánek jsou k dispozici na vyžádání se souhlasem DR a VV ČNS u generálního sekretáře ČNS

Zápis z jednání DR 20.6.2020

     Příloha k zápisu z jednání DR

     Prezenční listina 20.6.2020

Zápis z jednání DR 4.2. a 19.2.2020

     Příloha č. 3 k zápisu z jednání DR

     Prezenční listina 4.2.2020

     Prezenční listina 19.2.2020

Zápis z jednání DR 2019-01

Prezenční listina z jednání DR 2019-01

Pozvánka na jednání DR 25.1.2019

Zápis z jednání DR 2018-02

    Prezenční listina z jednání DR 2018-02

Zápis z jednání DR 2018-01 + prez.listina

Zápis z jednání DR 2017-04  
  Prezenční listina z jednání DR 2017-04   
   Příloha č. 3 zápisu DR ČNS 2017-04
   Příloha č. 4 zápisu DR ČNS 2017-04
   Příloha č. 5 zápisu DR ČNS 2017-04  
   (přílohy č. 1 a 2 zápisu DR ČNS 2017-04 budou k dispozici na vyžádání u Generálního sekretáře ČNS)

Zápis z jednání DR 2017-03
     Prezenční listina z jednání DR 2017-03
     Příloha č. 3 zápisu DR ČNS 2017-03
     Příloha č. 4 zápisu DR ČNS 2017-03

     (p
řílohy č. 1 a 2 zápisu DR ČNS 2017-03 budou k dispozici na vyžádání u Generálního sekretáře ČNS)

Stanovisko DR k rozhodnutí STK č. 05-207 a 06-2017

Zápis z jednání DR 2017-02
     Prezenční listina z jednání DR 2017-02

Zápis z jednání DR 2017-01
     Prezenční listina z jednání DR 2017-01
     
Příloha k zápisu DR 2017-01