Rada ČNS

Datum konání: neděle 19.03.2023, 13:00hod.

Místo konání: Úřad městské části Praha 6, Československé armády 601/23, Praha 6

Podrobné informace:

Vážení členové rady,

podle ustanovení 4.4.6 stanov Českého nohejbalového svazu, z.s., svolává výkonný výbor na 19. března 2023 od 13,00 hodin do Prahy (Úřad městské části Praha 6, Československé armády 601/23, Praha 6) zasedání rady svazu.

Na pořad zasedání výkonný výbor zařadil tyto záležitosti:

1. Projednání zprávy výkonného výboru o činnosti svazu v uplynulém roce.
2. Projednání zprávy kontrolní komise o kontrolní činnosti v uplynulém roce.
3. Schválení účetní závěrky svazu sestavené ke dni 31.12.2022.
4. Projednání rozvoje svazu v roce 2023
5. Schválení změn soutěžního řádu.
6. Schválení změn disciplinárního řádu.

Kamil Kleník
v.r. prezident