Pravidla nohejbalu 20.6.2021

V přiložených souborech Pravidla nohejbalu, které byly přijaté na Valné hromadě ČNS dne 20.6.2021 s účinností od 1.1.2022


-