Zpravodaj ČUS 1/2022

Česká unie sportu přináší aktuální informace ze sportu


Toto vydání se věnuje především skokovému zdražení energií a jejímu dopadu na provoz sportovišť. Více si přečtěte na : https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html ČUS a NSA hledají finanční zdroje na pomoc energeticky náročným sportovním provozům mezi které patří i haly pro nohejbal.