Novoroční slovo prezidenta ČNS

Hodně štěstí a zdraví v roce 2022.