Aktuální omezení v oblasti sportu

Mimořádné opatření MZDR ze dne 20.11.2021 a jeho výkladové stanovisko České unie sportu


Omezení platná od 22.11.2021 

Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu, avšak za dodržení pravidel zavedených pro zaměstnance a OSVČ dle Mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN.  

Věková hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi činí 12 let.  

Využití RT-PCR testu při sportovní činnosti je možné jen pro osoby do 18 let.  

Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby umožněno max. pro 1.000 osob.  

Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.  

Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let.  

Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).  

Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.  

Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport. Povinnost bezinfekčnosti dle I/17 MO služby.  

Lyžařské areály jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport. Povinnost bezinfekčnosti dle I/17 MO služby.  

Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.). V těchto případech je umožněno i dospělým využít RT-PCR testu s platností 72 hod.  

Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/17 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, RT-PCR test osobami do 18 let a dospělými ve specifických případech (kontraindikace, nedokončené očkování apod.).  

Antigenní testy již v případě amatérského sportu nelze využít.

Podrobný výklad naleznete na https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-... a verzi výkladu Národní sportovní agentury v příloze.