Sportovní amatéři mohou do hal od 17.5.2021

Usnesení Vlády ČR č. 448 ze dne 10.5.2021 uvolňuje postupně amatérské sportování


Nelze ještě spustit soutěže, ale je možná od 17.5.2021 příprava v halách, tělocvičnách, posilovnách v počtu max. 10 osob bez možnosti využití šaten a sprch. Na venkovním sportovišti může trénovat až 30 sportovců, avšak stále za dodržení osoby na 15 m2 a stále bez možnosti sprchování a převlékání v zázemí. Přesné definice omezení naleznete v příloze.