Prodloužení trenérských licencí C a D

Trenérsko-metodická komise vydala rozhodnutí ohledně prodloužení licencí C a D


Trenérsko-metodická komise ČNS rozhodla na svém jednání (dne 4.5. 2021, per rollam) o prodloužení těch trenérských licencí C a D, kterým končila jejich platnost dne 31. 12. 2020. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě skutečnosti, že v prosinci 2020 ani v dubnu 2021 nebylo možné z důvodů protiepidemických opatření uskutečnit původně plánovaná školení a doškolení trenérů. Platnost těchto licencí se prodlužuje pouze na nezbytně nutnou dobu, do 31.12. 2021.