Zahájení nohejbalové sezóny se snad blíží

ČNS netrpělivě očekává od 12.4.2021 částečné uvolnění sportu a ČUS připravuje výklad mimořádných opatření účinných od tohoto data.


Zástupci ČNS intenzivně komunikují s ČUS a NSA o možném startu nohejbalových soutěží. Věříme, že se nejen naše snahy, ale také neustálý tlak všech sportovních svazů na obnovení organizované amatérské sportovní činnosti, brzy zúročí.

ČUS ověřuje v součinnosti s NSA na Ministerstvu zdravotnictví výklad posledních vydaných mimořádných opatření s účinností od 12. dubna. Přinášejí totiž tolik očekávaná uvolnění některých zákazů, a pokud nebudou dodatečně změněna, umožní již některé organizované sportovní aktivity. Může tak být v omezené míře a za dodržení podmínek zahájena činnost sportovních organizací. Podle prvních odhadů by mělo být možné omezeně využívat venkovní sportoviště pro organizované aktivity, otázky zůstávají nad sportováním na vnitřních sportovištích. 

Bylo tak vyslyšeno naléhání sportovního prostředí na úpravu přísných omezení sportu, nemajících v Evropě obdobu. Česká unie sportu od podzimu spolupracovala s Národní sportovní agenturou na přípravách podkladů a argumentů pro ministerstvo, jednala s politickými stranami, a opakovaně veřejně vystupovala s výzvami, aby na sport nebylo při nastavování protiepidemických opatření  zapomínáno a nebyl bezdůvodně odsouván do pozadí. 

Jako v předchozích případech připraví ČUS k vydaným mimořádným opatřením MZ ČR výkladové stanovisko a zveřejní je na svých webových stránkách.

Obratem Vás budeme o nových opatřeních a možném startu nohejbalové sezóny informovat.