Školení trenérů B

VOŠ České unie sportu nabízí další termín pro vzdělávání trenérů II. třídy


Školení trenérů B (II.třídy) v rozsahu 50 hodin obecné části pro všechny sportovní hry se uskuteční v termínu 26. - 28.3. a 9. - 11.4.2021. Forma bude zvolena až dle aktuální situace v rámci vládních opatření proti šíření koronaviru. Přihlášky je možné zasílat do 15.3.2021. Více informací naleznete na https://vos-cus.cz/trenerska-skola-kurzy/trenerska...