Aktuální krizová opatření pro oblast sportu

Vláda ČR schválila svým usnesením č. 1021 ze dne 12.10.2020 další krizová opatření, která znovu zpřísňují podmínky nejen pro sportování


Na základě přijatého usnesení je zakázáno od 14.10.2020 shromažďovat se v počtu vyšším než 6 osob. Vnitřní sportoviště zůstávají zavřená pro soutěže i tréninky, venkovní sportoviště lze využít bez vnitřního zázemí šaten. Sportovat se dá, za dodržení podmínek stanovených vládou. Na kurtech mohou trénovat skupinky po 6 nohejbalistech včetně trenéra. Jednotlivé skupinky musí být odděleny dostatečnou vzdáleností buď plotem nebo prostředním volným kurtem. Mimo kurty se v tomto období nabízí fyzická příprava v lese, na venkovních fitparcích i v domácím prostředí. 

Sledujte také stránky České unie sportu https://www.cuscz.cz/ a Národní sportovní agentury https://www.agenturasport.cz/, kde budou zveřejněna výkladová stanoviska k aktuálním opatřením pro oblast sportu.

ČNS Vás žádá o důsledné dodržování všech platných opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, díky kterým se, doufejme,  podaří nekontrolovatelné šíření koronaviru na území ČR zastavit, nebo alespoň zpomalit.