Krizová opatření ve sportu

Vláda ČR svým usnesením č. 995 a č. 996 ze dne 8.10.2020 přijala krizová opatření týkající se i oblasti sportu


V souladu s platnými usneseními vlády ze dne 8.10.2020 byly poslední zápasy nohejbalové soutěže vyhlášené ČNS odehrány v neděli 11.10.2020 s omezením max. 130 osob venku nebo v hale bez diváků. Od pondělí 12.10.2020 do zatím doby neurčité došlo k uzavření všech sportovních hal a tělocvičen. Všechny nohejbalové soutěže byly přerušeny.

ČNS doporučuje dodržovat veškerá nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR a sledovat aktuální opatření proti šíření koronaviru Covid-19.

O dalších postupech vás budeme včas informovat.