Vyjádření pro rozhodčí o cestovném

Nebudeme chodit kolem horké kaše. Vzhledem k výraznému snížení finanční podpory ze strany NSA jsme nuceni vrátit cestovné na 4kč/km (snížení o 1 Kč)


V důsledku omezení financování by byla loňská sazba pro svaz ekonomicky neudržitelná. Ale zároveň došlo ke snížení cen pohonných hmot, takže věříme, že dopad nebude tak extrémní.

Výše cestovného se netýká jen rozhodčích, ale všech členů ČNS. Chápeme, že tento krok může vyvolat negativní vlnu emocí, ale byli jsme k němu donuceni a to již zmíněným snížení plánovaného rozpočtu o 10%.