Další uvolňování opatření platná od 8.6.2020

Po skončení nouzového stavu, který byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.


Vláda ČR na svém jednání dne 8.6.2020 povolila sportovní akce na venkovních i ve vnitřních prostorách s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas. Dále možnost organizovaného tréninku nebo zápasu sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas. Více informací včetně podmínek pro letní kempy a soustředění naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.