Zápis z 25.jednání VV ČNS 28.6.2019

V přiložených Dokumentech Zápis z 25.jednání VV ČNS v Kovovazech 28.6.2019 a prezenční listina Jednání VV ČNS


-