Zimní pohár žen 2018/2019

Rozpis Zimního poháru žen pro rok 2018/2019 včetně příloh.


Řádně vyplněnou přihlášku (formulář viz příloha č. 1) včetně soupisu hráček Zimního poháru žen oddíl zašle nebo osobně předá do 19. 11. 2018 (datum doručení) řídícímu orgánu soutěže.

Mohou se přihlásit také zahraniční sestavy (pouze členských zemí UNIF nebo EFTA) - přihláška musí být potvrzena příslušným národním nohejbalovým svazem.