Kongres DNS - Medicína pohyb.systému ve sportu

Kongres DNS - Medicína pohybového systému ve sportu dne 7.9.2018 v Praze pod vedením Dr.Koláře


-