Dotace MŠMT - program MŮJ KLUB

Upozornění na vyhlášený dotační program MŠMT na rok 2018 - MŮJ KLUB


V polovici prosince t.r. otevřelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty na rok 2018 "MŮJ KLUB". Jde o financování sportovní činnosti mládeže a provoz a údržba sportovních zařízení v majetku nebo dlouhodobém pronájmu sportovních klubů a tělovýchovných jednot - dříve program IV. (údržba) a program VIII. (mládež TJ/SK).

Uzávěrka žádostí je 29.12.2017 !!!!

Zde odkaz na vyhlášený program dotace :   

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-nei...

Nejčastější dotazy k tomuto programu :

http://www.msmt.cz/sport-1/program-muj-klub-nejcas...

Dotační program je jen pro řádně zapsané spolky se zápisem odpovídajících dokumentů, včetně stanov, na spolkovém rejstříku. Podává zásadně statutární osoba(y), případně jím plnou mocí úředně ověřenou pověřená osoba  za příslušný právní subjekt.

S případnými dotazy a pomoc se můžete obrátit na příslušné regionální sdružení České unie sportu (okresní a krajské sdružení ČUS), pokud je TJ / SK pod ČUS členem. Případně na jiné zastřešující sportovní sdružení.

21.12.2017, 

V.Pabián, hospodář ČNS