ZA SÍTÍ: Irák a Indie

Fejeton Václava Pechmana.


Právě probíhající světový šampionát žen a juniorů vytváří zajímavou platformu pro úvahy o situaci nohejbalu z globální perspektivy. Mistrovství ze své podstaty potřebuje dokonalé zvládnutí herních dovednostní u maximálního počtu účastníků. Výkonnostní vyrovnanost přinese více dramatických soubojů, to přidá na divácké atraktivitě a posune sport do další fáze. Tolik praví teorie. UNIF udělil letos řádné členství kromě dalších zemí i Iráku a Indii. Kdo jsou lidé, kteří mají ve skutečnosti na svědomí směřování těchto nově expandujících oblastí?


ženský tým Iráku

Irácká výprava se opírá o mravenčí práci skutečného patrona. Safaa Sahib Nayyef umě kombinuje teoretické znalosti získané vzděláním v oboru s celoživotním sportovním zápalem. Již po roce úsilí eviduje jeho země 16 týmů. Stále aktivní hráč, neúnavný průkopník a pečlivý metodik dalece překračuje hranice své vlasti. Kromě ustavování střešní sportovní instituce v Iráku soustředí svou pozornost rovněž na Pákistán a Malajsii. Svou filosofii staví na popularitě nejrůznějších forem nohejbalu jako zahřívací aktivity. V rozhovoru několikrát zdůrazňuje, že bezkontaktní formát nechá vyniknout technické typy hráčů, což je zároveň lukrativní pro zájemkyně z řad dívek a žen. Jako manažer projektu Olympijských hrdinů je přesvědčen o tom, že mládež musí mít možnost vyzkoušet co nejširší paletu disciplín, aby byl probuzen čistý zájem. Vnitřní motivace je základním předpokladem dalšího osobnostního rozvoje. Díky podpoře olympijského výboru a Ministerstva mládeže a sportu se mohl se svými svěřenci vydat nejen na den trvající cestu po ose Bagdád-Istanbul-Praha, ale započít putování za snem. Snem, jehož základy tvoří integrita, příležitost a prevence. S ambiciózními plány a jasnou vizí má nakročeno k velkým věcem.


Safaa Sahib Nayyef – prezident Irácké nohejbalové asociace

Ram Avtar je vášnivý celoživotní sportovec z Indie, který v době aktivní boxerské kariéry poznal nohejbal na turné v Ghaně. Toto setkání odstartovalo hnutí nekončící dodnes. Indický svaz založený roku 2010 letos přivítal na národním šampionátu 400 hráčů před zraky více než 3000 diváků. Otec zakladatel rozběhl pravidelné soutěže ve 27 federativních státech, stará se také o dění v Nepálu, Bhútánu, Pákistánu a Afghánistánu. Rozlehlé území je příslibem světlých zítřků. Z lokálních turnajů se rekrutují týmy pro národní mistrovství, z nějž je nominována reprezentace. Díky nenáročným požadavkům na hru sestávajících z míče, sítě a alespoň dvou hráčů se těší sport stále větší oblibě. S přihlédnutím ke skutečnosti, že vidina případného úspěchu na mezinárodní scéně láká stoupající počet dospívajících, je jen otázkou kdy, Indie naplno zužitkuje dřímající potenciál.


junioři Indie spolu s Ramem Avtarem a prezidentem Slovenského nohejbalového svazu Gabrielem Viňanským

Každá iniciativa je poháněna mírou odhodlání nositelů a šiřitelů ústřední myšlenky. Oba představované zdobí nezištnost a pokora. Jejich zájem je zároveň naším, neboť všichni dohromady toužíme po tomtéž. Pokud vstoupí do hry dostatek soustředěných zdrojů, uvedou se do pohybu těžko zastavitelné mechanismy. Pohyb je o kinetické energii, nebo ne?